Odstoupení od kupní smlouvy

www.molavo.cz

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

 

MOLAVO.cz

Alena Hrubá

Koterovská 2129/88

326 00 Plzeň

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Název zboží:......................................................................................

 

Počet kusů:.......................................................................................

 

Číslo faktury (objednávky):.............................................................

 

Kód produktu:...................................................................................

 

Důvod vrácení (nepovinný údaj): …...............................................

 

........................................................................................................

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení(firma): ….................................................................

 

Telefon:..........................................................................................................

 

Číslo účtu:.....................................................................................................

 

Adresa:................................................................................................

 

 

Datum a podpis:..............................................................

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Tento vyplněný formulář vytiskněte a VŽDY PŘILOŽTE do balíku s vráceným zbožím!!!         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------